Veselé vánoce / Merry Christmas

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v Novém roce,zdraví, štěstí, spoustu nových, zajímavých sběratelských úlovků vám Všem ze srdce přeji...

phoca thumb l jezevcik-155

Pohlednice psů barevné / Colours dog postcards

POPP pohlednice
Právě jsem přidala barevné pohlednice psů, vydavatelství Affixe, ARPS, First edition, Popp, Telemagazine, The Dog Artlist International a pohlednice W. Wegmana. Nyní je v databázi celkem 4621 pohlednic. / I just added color postcards dogs Publishing Affixe, ARPS, First edition, Popp, Telemagazine, The Dog Artlist International and W. Wegman postcards. Now the database has a total of 4,621 postcards.

Nová kategorie / New category:
Moderní pohlednice se psy barevné / Modern dog postcards colours.

Nová kategorie / New category

phoca thumb l nemecka-doga-027
Přidala jsem novou kategorii - Staré pohlednice se psy podle plemen, kde budu prezentovat známé a oblíbené plmena psů jako jsou jezevčíci, kolie, bernardýni, němečtí boxeři, němečtí ovčáci, westíci, apod... / I added a new category - Old dog postcards according to the breeds, where I'll present known and popular breeds of dogs such as Dachshunds, Collies, Saint Bernards, German Boxers, German Shepherds, Terriers, etc.

Několik nových pohlednic v kategorii Psi jako lidé / A few new postcards in this category Dressed dogs.

Staré pohlednice se psy podle plemen / Old dog postcards according to the breeds

phoca thumb l jezevcik-097
Včera jsem se pustila do pečlivého přebírání a následného skenovýní starých pohlednic. Mám jich hodně a tak jsem se rozhodla ty nejběžnější, nebo ty, které mne něčím či ničím neupoutaly, nabídnout dalším sběratelům buďto výměnou či prodejem. Postupně budu přidávat staré pohlednice těch nejoblíbenějších plemen psů. Jako první musím :) začít plemenem jezevčík.

Ve světě je mnoho zapálených sběratelů, kteří sbírají pouze a jen jezevčíky, mají ve svých sbírkách tisíce pohlednic. V České republice vím o dvou sběratelích, kteří sbírají či sbírali pohlednice s jezevčíky. Zde je odkaz na sbírku publikovanou na internetu.

Dalším plemenem v pořadí bude s největší pravděpodobností :) svatobernardský pes nebo kolie, již brzy...

Yesterday I started to scan old postcards. I have many, so I decided some postcards from my collection to give away. I will gradually add more old postcards. First I must add :) dachshunds - teckel - dackel.

In the world there are many collectors who focus only on the breed dachshund. Here in the Czech Republic, I know of two collectors who collect (maybe not anymore) postcards with dachshunds. Here is a link to the Czech collection, published on the Internet.

The next race will be in the order probably :) St. Bernard dog or collie, coming soon...

Pohlednice kolie na prodej / Collie potcards for sale

039
Nabízím pohlednice s koliemi, většinou se jedná o staré pohlednice, malý formát, několik moderních, běžný formát. Pohlednice jsou prošlé a neprošlé poštou, v dobrém stavu, viz obrázky. V případě zájmu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. / I offer postcards with Collies, mostly old postcards, small format, several modern, normal format. Postcards are used and unused in good condition, see pictures. If interested, please This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read more...

Seznam vydavatelství a nové pohlednice / List of publishers and new postcards

phoca thumb l svyc-afgansky-chrt-002
Přidány další pohlednice - pohlednice z AnglieDIM a Laboratoires de l' Anacidase z Francie, mnoho Švýcarských pohlednic a také krásné a velmi málo se objevující pohlednice ze Švédska od Ake Wintzell. / Added more postcards - postcards from Anglie, DIM and Laboratoires de l' Anacidase from France, many Swiss postcards and also beautiful and very infrequent postcards from Sweden by Ake Wintzell.

Každá pohlednice má před svým názvem nějakou zkratku. Pro lepší orientaci, zde je seznam zkratek / Each postcard has before name an abbreviation. For better orientation, here is a list of abbreviations:

Read more...

Nové pohlednice / New postcards

phoca thumb l orbis-nemecky-ohar-009
Nahráno na server zhruba 2500 černobílých pohlednic, které nejsou řazeny pouze podle vydvatelství, ale také podle plemen. Nahrávání trvalo, s malými přestávkami, skoro čtyři dny :) / Uploaded to the server about 2500 black and white postcards, which are included not only according to publishers, but also according to breeds, Uploading lasted, with small breaks, nearly four days :)

Nové pohlednice mých nejoblíbenějších vydavatelství Orbis a Pressfoto / New postcards my favorite publishers Orbis and Pressfoto:

Read more...