Vítejte na stránkách s pohlednicemi psů / Welcome

Moje nejoblíbenější pohlednice z dětství / My most popular postcard from childhoodJako dítě jsem sbírala nejen pohlednice, ale i známky se psy, kočkami, koňmi a ostatními zvířaty. Bylo to krásné období, prakticky každý den jsem navštěvovala místní trafiky a ptala se na nové pohlednice či známky. Moc jich sice v té době nevycházelo, ale přesto, měla jsem velkou radost z každého nového "úlovku".

Jak čas běžel, měla jsem jiné zájmy, sbírání bylo odloženo na neurčito a krabice s pohlednicemi psů a albumy známek jsem schovala a pomalu na ně zapomínala... Při stěhování do nového bydliště jsem svůj "poklad" našla a tak známky i pohlednice putovaly se mnou. Při rozbalování krabic jsem narazila i na svou sbírku z dětství. Nejzajímavější kousky byly ve staré modrofialové krabici od bot značky Sprandi. Ale to už se psal rok 2005 a já se mým "nálezem" vrátila zpět do života sběratelů, i když už asi trochu jinak, než v dětství :-)

Dnes moje sbírka činí přes 30 000 pohlednic psů, starých (nejstarší pohlednici mám z roku 1887), moderních a došla jsem do té fáze sběratelství, kdy nechci jen sbírat veškeré psí pohlednice a pouze je shromažďovat, proto jsem se po pečlivém uvážení rozhodla, že větší část sbírky rozprodám a celou sbírku si dám do pořádku, seřadím, naskenuji a umístím na své stránky, aby se i ostatní sběratelé či návštěvníci mých stránek mohli podívat, jaké pohlednice, v jakých dobách vycházely, které jim možná chybí, nebo naopak, které zase nemám já a mohou mi je nabídnout :)

POKUD MÁTE NĚJAKÉ POHLEDNICE SE PSY, ČI ZVÍŘATY, STARÉ, NOVĚJŠÍ, NEJNOVĚJŠÍ, BUDU MOC RÁDA, KDYŽ MI JE NABÍDNETE, OPRAVDU, MOC DĚKUJI...

 

V Galerii najdete moje oblíbené vydavatelství, většinu mých oblíbených sérií, z moderních se jedná převážně o černobílé pohlednice. Pohlednice jsou rozdělené nejen podle vydavatelství, ale také podle plemen, takže, pokud má někdo jen jedno oblíbené plemeno, nemusí procházet mnoho kategorií a hledat ve složkách.

Ze starých pohlednic se snažím získávat zajímavé vydavatelství, jako je např. G. E. Studdy - tzv. Bonzo pohlednice, Sportex, autoři F. T. Daws, A. Mailick, M. M. Vienne, F. E. Valter, A. Thiele, z českých vydavatelství Minerva - A. Roškotová. Mnoho těchto krásných pohlednic je ale pro mě finančně nedostupným. Staré pohlednice řadím také podle plemen, ale zde je to trošku více složitější, než u pohlednic novějších.

 

In the Gallery you can find my favorite publishers, most of my favorite series, the modern is mostly black and white postcards. Cards are divided not only by publishers but also by breed, so if someone has only one favorite breed may not go through a lot of categories and search folders.

I'm trying to of the old postcards obtain interesting publishers, such as G. E. Studdy - so called Bonzo postcards, Sportex, authors: F. T Daws, A. Mailick, M. M. Vienne, A. Thiele, from Czech publishers Minerva - A. Roškotová. But many of these beautiful cards for me financially inaccessible. I also have old postcards according to breeds, but there is a bit more complicated than newer cards.


Sbírku mám rozdělenou do třech základních témat /
I have a collection divided into three main themes:

1. Pohlednice - velký formát (velikost běžně dostupných pohlednic), zhruba od roku 1950 / Postcards - large format (size normally available postcards), roughly from 1950

- podle vydavatelství / according to the publishers
- podle plemen / according to breeds

2. Pohlednice - malý formát, od roku 1898 / Postcards - small format, since 1898

- podle vydavatelství / according to the publishers
- podle plemen / according to breeds

3. Ostatní pohlednice - Carte Maxima, 3D pohlednice / Other postcards - Maximum Card, 3D postcards